Zľava 50% z doplatku na liek

Držitelia zákazníckej karty našej lekárne IZIS majú  po dovŕšení šesťdesiateho roku veku (seniori), vrátane dňa ich šestdesiatych narodenín, právo požiadať o zľavu vo výške 50% z výšky ich doplatku za liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu, ktoré sú čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia.

Táto zľava sa poskytuje v súlade s §89 zákona č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Táto ponuka platí od 1.7.2020 do 31.10.2020.

Lekáreň IZIS má právo kedykoľvek zmeniť podmienky alebo dobu trvania tejto ponuky.